Parafialny oddział akcji katolickiej

Parafii św. Józefa w Ciechanowie

Wiadomości

STUDNIE DLA SUDANU

Akcja zbierania makulatury prowadzona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św.Tekli w Ciechanowie w miesiącach maj, czerwiec i lipiec zakończyła się wynikiem  13000 kg. W tym zbiórka w zespole szkół na Smiecinie - 1400 kg. -organizator: Pani Anna Szymańczyk. Następne zbiórki makulatury w miesiącach sierpień, wrzesień, październik będzie prowadził Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św.Franciszka na Aleksandrówce. Do chwili obecnej na studnię zebraliśmy w Ciechanowie 44380 kg. Dziękujemy wszystkim dostarczającym makulaturę i zapraszamy. Czytaj więcej

      "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
 Przez wiarę i chrzest do świadectwa"

Czym jest Akcja Katolicka.

Co robimy ???

Akcja Katolicka to:

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do     fundamentalnej struktury Kościoła,

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,

- chrystianizacja każdej dziedziny życia,

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła,

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości,

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii,

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie,

- kształtowanie życia według zasad wiary,

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej,

- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina,

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej),

- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa,

- szkoła życia społecznego. 

Robimy wiele rzeczy. Przede wszystkim modlimy się i pracujemy. Organizujemy oraz pomagamy. O tym przeczytasz w dziale "Co robimy". Szczegóły niektórych przedsięwzięć zamieszczamy na podstronach tego działu. 

O G Ł O S Z E N I E

Akcja Katolicka informuje, że wnioski do następnego etapu programu PEAD będziemy przyjmować w dniach 17 i 23 czerwca 2014 roku w godzinach 15.00-17.00 w naszej siedzibie przy ul. ks. Ściegiennego 18 (Dom Parafialny "Katolik".

Więcej informacji w dziale Pead.