Parafialny oddział akcji katolickiej

Parafii św. Józefa w Ciechanowie

Wiadomości

STUDNIE DLA SUDANU

Do chwili obecnej na studnię zebraliśmy w Ciechanowie 108420 kg.  W parafii św.Józefa wynik zbiórki za styczeń i połowę lutego 2016 roku zakończył się wynikiem 5100 kg. Obecnie kontener był podstawiony przy kościele parafii Błogosławionych Męczenników Płockich. Zebrano dwa kontenery. Oczekujemy na dane o ilości. W kwietniu i maju 2016 roku zbiórka będzie odbywać się przy kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej a od czerwca wraca na pół roku do parafii św. Józefa. Dziękujemy wszystkim dostarczającym makulaturę i zapraszamy. Czytaj więcej

Pomoc ubogim


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Do września 2016 roku w siedzibie Parafialnego Odddziału Akcji Katolickiej PAR FARNEJ W Ciechanowie osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej/kwalifikują się wg Wytycznych MRPiPS*, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, fasolę białą, filet z makreli w oleju, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały i olej rzepakowy.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco w rozmowach bezpośrednich oraz informacjach w naszej gablocie. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Zarząd POAK
parafii farnej w Ciechanowie

      "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
 Przez wiarę i chrzest do świadectwa"

Czym jest Akcja Katolicka.

Co robimy ???

Akcja Katolicka to:

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do     fundamentalnej struktury Kościoła,

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,

- chrystianizacja każdej dziedziny życia,

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła,

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości,

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii,

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie,

- kształtowanie życia według zasad wiary,

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej,

- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina,

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej),

- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa,

- szkoła życia społecznego. 

Robimy wiele rzeczy. Przede wszystkim modlimy się i pracujemy. Organizujemy oraz pomagamy. O tym przeczytasz w dziale "Co robimy". Szczegóły niektórych przedsięwzięć zamieszczamy na podstronach tego działu. 

Uwaga gimnazjaliści XIII edycja    Konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie Świętego Papieża Jana Pawła II rozpoczęta. 

Informację o tegorocznym konkursie można zobaczyć tu.

Zapraszamy Katechetów do przygotowania uczniów.

____________________________


„Życie cudem jest”

15 maja 2016 roku, już po raz czwarty ulicami naszego miasta przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Impreza ma charakter afirmatywny i odbywa się corocznie w ponad stu miastach Polski. Z roku na rok rośnie liczba ośrodków, które pragną wyrazić swoje przywiązanie do wartości rodzinnych, szacunku dla życia, roli wielopokoleniowej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży. Ciechanowski Komitet Organizacyjny był trzy lata temu sygnatariuszem apelu do władz miejskich i powiatowych o wprowadzenie lokalnej Kart Dużej Rodziny.

W tym roku przedsięwzięciem towarzyszącym IV Ciechanowskiemu Marszowi dla Życia i Rodziny jest konkurs fotograficzny pt. „Życie cudem jest” organizowany w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13, młodzież (14-18 lat) oraz dorośli. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia, która odzwierciedlać powinna tematykę prorodzinną i afirmację życia ludzkiego. Prace wraz z kartą zgłoszenia można przesyłać na adres pocztowy: Komitet Organizacyjny Ciechanowskiego Marszu dla Życia i Rodziny, ul. ks. Ściegiennego 18, 06-400 Ciechanów lub na adres poczty elektronicznej:akcja.katolicka.fara@neostrada.pl. Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz