Parafialny oddział akcji katolickiej

Parafii św. Józefa w Ciechanowie

Wiadomości

STUDNIE DLA SUDANU

Do chwili obecnej na studnię zebraliśmy w Ciechanowie 80540 kg.  W parafii św.Józefa wynik zbiórki za marzec - czerwiec 2015 roku zakończył się wynikiem 10360 kg. Obecnie kontener będzie podstawiony przy kościele parafii pw. św. Tekli ul. Augustiańska 3. Dziękujemy wszystkim dostarczającym makulaturę i zapraszamy. Czytaj więcej

Pomoc ubogim


Nasz Oddział włączył się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem  Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających,edukacyjnych i włączających. 

W listopadzie br. udzieliliśmy pomocy żywnościowej ok. 50 rodzinom /ok. 120 osobom/.  Ilość osób systematycznie wzrasta w miarę wydawania skierowań dla potrzebujących przez MOPS.

      "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
 Przez wiarę i chrzest do świadectwa"

Czym jest Akcja Katolicka.

Co robimy ???

Akcja Katolicka to:

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do     fundamentalnej struktury Kościoła,

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,

- chrystianizacja każdej dziedziny życia,

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła,

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości,

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii,

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie,

- kształtowanie życia według zasad wiary,

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej,

- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina,

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej),

- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa,

- szkoła życia społecznego. 

Robimy wiele rzeczy. Przede wszystkim modlimy się i pracujemy. Organizujemy oraz pomagamy. O tym przeczytasz w dziale "Co robimy". Szczegóły niektórych przedsięwzięć zamieszczamy na podstronach tego działu. 

XII edycja    Konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie Świętego Papieża Jana Pawła II rozstrzygnięta. 


I miejsce zajęła Paulina Kurowska z Gimnazjum w Ościsłowie, 

II miejsce zajęła Julia Szeluga z Gimnazjum w Ościsłowie,

III miejsce zajęła Paulina Sabalska z Gimnazjum w Młocku.

Gratulujemy. Treść protokołu z rozstrzygnięcia konkursu można zobaczyć tu.